BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

TRẦN THANH ĐẠO
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

“Ngôi nhà đẹp là ngôi nhà phải đảm bảo hài hòa các yếu tố công năng, thẩm mỹ và chi phí “

LÊ CÔNG THÀNH
PHÓ GIÁM ĐỐC

“Tôi luôn chăm chút đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất bởi tôi coi mỗi ngôi nhà như là một đứa con của mình”